Nebula Montessori  
1    
5terg

Maria Montessori je smatrala da je matematika pojam svojstven i zajednički svim ljudima, pa i djeci da se nije samo sposobnost pojedinca ili talent nadarenih. Stoga drži da svako dijete posjeduje "matematički um" kojeag razvija od svoga rođenja osjetilnim putem i procesom apstraktnog učenja.

"Matematički um" se očituje:

- od ranog djetinjstva

- kao znatiželja djeteta što je priprema za razmišljanje i buduća istraživanja

- u logičnom razmišljanju

- u stvaranju djetetove osobnosti

- u povezanosti sa "senzitivnim periodima"i "upijajućim umom".

"Matematički um" označuje:

- apstraktno mišljenje

- istraživanje i analiziranje

- sposobnost predočavanja

- rasuđivanje, uspoređivanje, procjenu i argumentiranje

- precizno djelovanje

- stvaralačku aktivnost i otkrivanje novoga

Za razvoj "matematičkog uma" veoma je bitna poticajna okolina. S pomoću konkretnoga pribora dijete se posredno priprema za apstraktnu matematičku znanost. Tako dijete nesvjesno razvija matematičke pojmove aritmetike i geometrije u radu s priborima za aktivnost u svakodnevnom života, priborima za poticanje razvoja osjetila, priborima za razvoj govora i jezika i uz pomoć "kozmičkog odgoja".

Pribori za matematiku podijeljeni su u pet skupina:

1. Količina i simboli od 0 do 10

2. Uvođenje u dekadski sustav

3. Učenje prebrojavanja

4. Istraživanje i vježbe pamćenja s jedinicama

5. Apstraktna matematika